2november · 13:00 - 16:30

GE­AN­NU­LEERD - Uit­no­di­ging con­fe­ren­tie 2 no­vem­ber

GEANNULEERD - Wegens verwachte weersomstandigheden

Uitnodiging conferentie 2 november - Vo-ho: Waarom moeilijk doen als het samen kan 2.0?

Op 2 november vindt van 14.00-17.00 uur de eerste conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam in de Symposiumzaal (MP.H01.093, hoogbouw) met als thema: Vo-ho: Waarom moeilijk doen als het samen kan 2.0? Tijdens de conferentie zetten we het thema zelfregulerend leren en de concrete uitkomsten van de experimenten in de WERKplaats Aansluiting vo-ho ((onderzoeks)vaardigheden, taalvaardigheid, loopbaanontwikkeling en begeleiding/studieloopbaancoaching in de schijnwerper.  

Weer mooie thema’s om met collega’s te verkennen en waar we samen aan kunnen werken: vo (mentor, decaan, vakdocenten en teamleider havo/vwo) en ho: (tutor, studieloopbaancoach, vakdocent, vaardigheidsdocent, coördinator en onderwijsmanager). Zij, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.  

Programma
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30-14.00 uur: inloop (Museumpark, Symposiumzaal) (MP.H01.093, hoogbouw) 

14.00-14.05 uur: welkom - Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders samenwerkingsverband vo-ho

14.05-14.35 uur: gastspreker Patrick Sinslector Leren bij Hogeschool Rotterdam en lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool, gaat in op de beantwoording van de vraag: Leren leren gaat niet vanzelf, maar hoe dan wel? Je mag verwachten dat leerlingen op school iets leren over biologie, economie, Nederlandse taal en wiskunde. En dat ze die kennis leren toepassen. Maar als voorbereiding op het hoger onderwijs en daarna mag je bovendien hopen dat ze ook iets leren over hoe je moet leren. Leren ze ook welke strategieën je het best kan gebruiken om te leren of om kennis te verwerven? Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruiken van je voorkennis, het maken van aantekeningen, het stellen van doelen, het bijhouden van een planning en het checken of je iets begrijpt. Deze strategieën zorgen volgens onderwijsonderzoek bovendien voor betere leerprestaties en meer motivatie. Ondanks dat leerlingen onmiskenbaar veel kennis opdoen, blijkt aandacht voor ‘leren leren’ nog beter te kunnen. In deze bijdrage laat Patrick zien waarom aandacht hiervoor nodig is, wat volgens onderzoek ‘werkt' en wat je hier vervolgens zelf mee kan.  

14.35-14.45 uur: pitch WERKplaats Aansluiting vo-ho 
Het samenwerkingsverband vo-ho continueert in het school-/studiejaar 2023-2024 de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. In januari 2024 start ronde 4 en biedt scholen en opleidingen de mogelijkheid om een experiment aan te vragen op het gebied van vaardigheden, Loopbaanontwikkeling en begeleiding/SLC, taalvaardigheid, profielwerkstuk-doorlopende lijn onderzoeksvaardigheden. Of vraag een vrij experiment aan. Wat hebben ronde 1 en 2 opgeleverd? 

14.45-14.55 uur: pitch Digitaal platform en Ho-landing  
Het nieuwe vo-ho platform gaat ‘live’. Met dit platform werken we toe naar een gezamenlijke kennisbank waar vo en ho praktisch materiaal met elkaar kunnen delen en inspiratie kan worden opgedaan. Een voorbeeld is de Roadmap: Landing in het hoger onderwijs, een overzicht van bestaande initiatieven om leerlingen/studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

14.55-15.05 uur: pauze

15.05-17.00 uur: 2 sessierondes 
In het tweede deel van de conferentie presenteren de scholen die meegedaan hebben met ronde 1 en 2 van de WERKplaats Aansluiting vo-ho de concrete resultaten van hun interventies. Deelnemers kunnen kiezen uit twee workshops, meer informatie is te vinden via de aanmeldknop:  

  1. Farelcollege: Herziening profielwerkstuk-leerlijn onderzoeksvaardigheden 
  2. Portus Groene Hart: Praktijkgericht programma havo (groot) 
  3. DevelsteinCollege: Motivatie van leerlingen  
  4. Einstein Lyceum: Taalontwikkelend lesgeven (TOL)  
  5. Penta Scala Rietvelden/OSG Hugo de Groot: Quickscan Vaardigheden

15.05-15.55 uur: ronde 1 sessies

15.55-16.10 uur: pauze

16.10-17.00 uur: ronde 2 sessies

17.00-17.30 uur: informele afsluiting (Museumpark, Symposiumzaal, MP.H01.093) 

Aanmelden
Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande link. De bijeenkomst vo-ho vindt plaats bij Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark, Symposiumzaal (MP.H01.093, hoogbouw). Parkeren (betaald) kan in openbare parkeergarage Museumpark.  

Klik hier om je aanmelding door te geven

Graag zien we je tegemoet op 2 november!  

Hartelijke groeten,  

ook namens het programmateam,   

Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl  

www.aansluiting-voho010.nl  

Spreuk bovenaan is een bewerking van Loesje