• PWS

Onderzoek doen en profielwerkstuk

30 oktober 2023

Het profielwerkstuk vormt een brug tussen voortgezet en hoger onderwijs. Het profielwerkstuk in het vo lijkt in vorm, inhoud en intensiteit het meeste op opdrachten in het hoger onderwijs. Goede begeleiding van het profielwerkstuk is dan ook van zeer grote waarde voor een goede transitie naar het hoger onderwijs. Andersom zou de onderzoekvaardighedenlijn in het hoger onderwijs aan moeten sluiten op de kennis en vaardigheden waarmee leerlingen instromen. Het profielwerkstuk vormt hiervoor een goed startpunt.

Handleidingen voor docenten en leerlingen

Om zowel leerlingen als docenten te helpen van het profielwerkstuk een succes te maken heeft een werkgroep van docenten uit het voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) een set handleidingen gemaakt voor docenten en leerlingen.

De handleidingen verdelen het maken van een profielwerkstuk in zes overzichtelijke fases; voorlichting, oriëntatie, plan van aanpak, uitvoering verslag en presentatie, evaluatie en beoordeling. Die fases zijn gebaseerd op het Rotterdams PWS‐model (voor havo, ter voorbereiding op het hbo) en op de onderzoekscyclus (voor vwo, ter voorbereiding op de universiteit).

Voor meer informatie neem contact op met Rowan Beijk-Huijgen