Sa­men wer­ken aan een be­te­re aan­slui­ting vo-ho

re­gio Rot­ter­dam

 • Ho-Vaardigheden

Mei. Vo en ho aan het woord over de Ace Yourself App: 'Han­di­ge kap­stok voor do­cen­ten om vaadig­he­den te trai­nen'

Hoe kan de Ace Yourself app leerlingen en studenten trainen in vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken door bestaande onderwijsactiviteiten te benutten?

 • vo-ho

April. Ho aan het woord over Di­dac­tiek van Hoge Ver­wach­tin­gen: ‘Met een en­ke­le zin kan een do­cent het ver­schil ma­ken’

De docent heeft een grote invloed op het studiesucces van leerlingen en studenten: het hebben van hoge verwachtingen doet ertoe.

 • Ho-Vaardigheden
 • PWS

Maart. Vo- en hbo-do­cent aan het woord over PWS en door­lo­pen­de leer­lijn

Docenten hebben weinig ervaring met onderzoekvaardigheden, waardoor de voorbereiding op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk tekortschiet.

 • vo-ho

Fe­bru­a­ri. Vo-koe­pel CVO: aan­slui­ting vo-ho op­ge­no­men in be­leids­plan 2024-2028 en P&C-cy­clus

Bestuurder Ton Bestebreur en bestuursadviseur Bert Ouwens vertellen hoe ze de relatie met het hoger onderwijs verdiepen aan de hand van data.

 • vo-ho

Ja­nu­a­ri. On­der­wijs­ma­na­ger Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie aan het woord: ‘Ons beeld over toe­kom­sti­ge stu­dent is enorm bij­ge­steld’

Van kunstinstituut tot onderwijsinstelling: de Willem de Kooning Academie maakte een indrukwekkende verandering door. Het samenwerkingsverband vo-vo speelde een cruciale rol om relevant te blijven in deze regio.

 • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

 • WERKplaats

Meld je voor 28 mei aan voor een ex­pe­ri­ment

Nieuwe ronde gestart voor aanvragen experiment in de WERKplaats Aansluiting vo-ho (start september 2024)

 • Ho-Vaardigheden

Mei. Vo en ho aan het woord over de Ace Yourself App: 'Han­di­ge kap­stok voor do­cen­ten om vaadig­he­den te trai­nen'

Hoe kan de Ace Yourself app leerlingen en studenten trainen in vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken door bestaande onderwijsactiviteiten te benutten?

 • vo-ho

April. Ho aan het woord over Di­dac­tiek van Hoge Ver­wach­tin­gen: ‘Met een en­ke­le zin kan een do­cent het ver­schil ma­ken’

De docent heeft een grote invloed op het studiesucces van leerlingen en studenten: het hebben van hoge verwachtingen doet ertoe.

 • Ho-Vaardigheden
 • PWS

Maart. Vo- en hbo-do­cent aan het woord over PWS en door­lo­pen­de leer­lijn

Docenten hebben weinig ervaring met onderzoekvaardigheden, waardoor de voorbereiding op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk tekortschiet.

 • vo-ho

Fe­bru­a­ri. Vo-koe­pel CVO: aan­slui­ting vo-ho op­ge­no­men in be­leids­plan 2024-2028 en P&C-cy­clus

Bestuurder Ton Bestebreur en bestuursadviseur Bert Ouwens vertellen hoe ze de relatie met het hoger onderwijs verdiepen aan de hand van data.

 • vo-ho

Ja­nu­a­ri. On­der­wijs­ma­na­ger Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie aan het woord: ‘Ons beeld over toe­kom­sti­ge stu­dent is enorm bij­ge­steld’

Van kunstinstituut tot onderwijsinstelling: de Willem de Kooning Academie maakte een indrukwekkende verandering door. Het samenwerkingsverband vo-vo speelde een cruciale rol om relevant te blijven in deze regio.

 • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

 • WERKplaats

Meld je voor 28 mei aan voor een ex­pe­ri­ment

Nieuwe ronde gestart voor aanvragen experiment in de WERKplaats Aansluiting vo-ho (start september 2024)

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Te­rug­blik con­fe­ren­tie van 26 maart 2024

"Vo-ho: door samen te werken met anderen, leer je veel over jezelf!" was het thema van de conferentie op 26 maart. In deze terugblik geven we een impressie en delen we materiaal van deze middag.

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Te­rug­blik con­fe­ren­tie van 26 maart 2024

"Vo-ho: door samen te werken met anderen, leer je veel over jezelf!" was het thema van de conferentie op 26 maart. In deze terugblik geven we een impressie en delen we materiaal van deze middag.

 • WERKplaats

WERK­plaats Aan­slui­ting vo-ho

De WERKplaats Aansluiting vo-ho biedt scholen en opleidingen in de regio Rijnmond de kans te experimenteren en in gezamenlijkheid te werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Experimenten zijn gericht om het onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo.

 • WERKplaats

WERK­plaats Aan­slui­ting vo-ho

De WERKplaats Aansluiting vo-ho biedt scholen en opleidingen in de regio Rijnmond de kans te experimenteren en in gezamenlijkheid te werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Experimenten zijn gericht om het onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo.

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.