Sa­men wer­ken aan een be­te­re aan­slui­ting vo-ho

re­gio Rot­ter­dam

Nieu­we ron­de ex­pe­ri­men­ten van start in de WERK­plaats aan­slui­ting vo-ho

Meld je voor 23 november aan voor een voorgekookt of vrij experiment.

  • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

  • LOB

No­vem­ber. Rech­ten­stu­dent over court- & de­bat ex­pe­rien­ces als brug tus­sen vo en ho: ‘het is nooit te vroeg om te gaan ori­ën­te­ren’

November. Rechtenstudent over court- & debat experiences als brug tussen vo en ho: ‘het is nooit te vroeg om te gaan oriënteren’

Ok­to­ber. Co­darts over de nau­we aan­slui­ting tus­sen vo en ho: 'we zien dat­dro­men wer­ke­lijk­heid wor­den'

Voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (dansacademie en conservatorium) zijn bij Codarts met elkaar verweven.

  • Taal

Sep­tem­ber. Lec­tor Ho­ge­school Rot­ter­dam over taal­be­wust ho­ger on­der­wijs en be­te­re aan­slui­ting vo-ho: 'Taal­hulp cru­ci­aal in de span­nen­de start­fa­se'

Geef studenten de eerste maanden taalondersteuning die hen stimuleert. “Daarmee voorkomen we dat taal een veelkoppig monster wordt.”

Nieu­we ron­de ex­pe­ri­men­ten van start in de WERK­plaats aan­slui­ting vo-ho

Meld je voor 23 november aan voor een voorgekookt of vrij experiment.

  • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

  • LOB

No­vem­ber. Rech­ten­stu­dent over court- & de­bat ex­pe­rien­ces als brug tus­sen vo en ho: ‘het is nooit te vroeg om te gaan ori­ën­te­ren’

November. Rechtenstudent over court- & debat experiences als brug tussen vo en ho: ‘het is nooit te vroeg om te gaan oriënteren’

Ok­to­ber. Co­darts over de nau­we aan­slui­ting tus­sen vo en ho: 'we zien dat­dro­men wer­ke­lijk­heid wor­den'

Voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (dansacademie en conservatorium) zijn bij Codarts met elkaar verweven.

  • Taal

Sep­tem­ber. Lec­tor Ho­ge­school Rot­ter­dam over taal­be­wust ho­ger on­der­wijs en be­te­re aan­slui­ting vo-ho: 'Taal­hulp cru­ci­aal in de span­nen­de start­fa­se'

Geef studenten de eerste maanden taalondersteuning die hen stimuleert. “Daarmee voorkomen we dat taal een veelkoppig monster wordt.”

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.

Onze the­ma's

Samenwerkingsverband vo-ho richt zich op meerdere thema’s binnen het vo en ho onderwijs.