Sa­men wer­ken aan een be­te­re aan­slui­ting vo-ho

re­gio Rot­ter­dam

17

september 2024·14:00 - 15:00

School­lei­ders-/ma­na­gers­bij­een­komst vo-ho (on­li­ne)

Goed onderwijs maak je samen! We nodigen u uit voor de online schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho op dinsdag 17 september

  • LOB

Juni. Vo over de na­zorg aan oud-leer­lin­gen: 'Re­ü­nie le­vert Hugo de Groot schat aan er­va­rin­gen op'

OSG Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid organiseerde een reünie om oud-leerlingen te bevragen over hun overstap naar het hoger onderwijs en koppelde die bijeenkomst aan het jaarlijkse kerstgala. Annemieke Rosenquist (decaan voor havo en vwo) en Marc van Osch (docent Nederlands en mentor) vertellen over de rijke oogst aan leerervaringen. "Leerlingen mogen van ons verwachten dat we aan nazorg doen."

  • Ho-Vaardigheden

Mei. Vo en ho aan het woord over de Ace Yourself App: 'Han­di­ge kap­stok voor do­cen­ten om vaadig­he­den te trai­nen'

Hoe kan de Ace Yourself app leerlingen en studenten trainen in vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken door bestaande onderwijsactiviteiten te benutten?

  • vo-ho

April. Ho aan het woord over Di­dac­tiek van Hoge Ver­wach­tin­gen: ‘Met een en­ke­le zin kan een do­cent het ver­schil ma­ken’

De docent heeft een grote invloed op het studiesucces van leerlingen en studenten: het hebben van hoge verwachtingen doet ertoe.

  • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

17

september 2024·14:00 - 15:00

School­lei­ders-/ma­na­gers­bij­een­komst vo-ho (on­li­ne)

Goed onderwijs maak je samen! We nodigen u uit voor de online schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho op dinsdag 17 september

  • LOB

Juni. Vo over de na­zorg aan oud-leer­lin­gen: 'Re­ü­nie le­vert Hugo de Groot schat aan er­va­rin­gen op'

OSG Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid organiseerde een reünie om oud-leerlingen te bevragen over hun overstap naar het hoger onderwijs en koppelde die bijeenkomst aan het jaarlijkse kerstgala. Annemieke Rosenquist (decaan voor havo en vwo) en Marc van Osch (docent Nederlands en mentor) vertellen over de rijke oogst aan leerervaringen. "Leerlingen mogen van ons verwachten dat we aan nazorg doen."

  • Ho-Vaardigheden

Mei. Vo en ho aan het woord over de Ace Yourself App: 'Han­di­ge kap­stok voor do­cen­ten om vaadig­he­den te trai­nen'

Hoe kan de Ace Yourself app leerlingen en studenten trainen in vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken door bestaande onderwijsactiviteiten te benutten?

  • vo-ho

April. Ho aan het woord over Di­dac­tiek van Hoge Ver­wach­tin­gen: ‘Met een en­ke­le zin kan een do­cent het ver­schil ma­ken’

De docent heeft een grote invloed op het studiesucces van leerlingen en studenten: het hebben van hoge verwachtingen doet ertoe.

  • LOB

Road­map Lan­ding in het ho­ger on­der­wijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Te­rug­blik con­fe­ren­tie van 26 maart 2024

"Vo-ho: door samen te werken met anderen, leer je veel over jezelf!" was het thema van de conferentie op 26 maart. In deze terugblik geven we een impressie en delen we materiaal van deze middag.

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Te­rug­blik con­fe­ren­tie van 26 maart 2024

"Vo-ho: door samen te werken met anderen, leer je veel over jezelf!" was het thema van de conferentie op 26 maart. In deze terugblik geven we een impressie en delen we materiaal van deze middag.

  • WERKplaats

WERK­plaats Aan­slui­ting vo-ho

De WERKplaats Aansluiting vo-ho biedt scholen en opleidingen in de regio Rijnmond de kans te experimenteren en in gezamenlijkheid te werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Experimenten zijn gericht om het onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo.

  • WERKplaats

WERK­plaats Aan­slui­ting vo-ho

De WERKplaats Aansluiting vo-ho biedt scholen en opleidingen in de regio Rijnmond de kans te experimenteren en in gezamenlijkheid te werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Experimenten zijn gericht om het onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo.

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.

Sa­men­wer­kings­ver­band vo-ho

Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Voor het vo levert de investering een betere voorbereiding op het ho en een goede investering in het eigen onderwijs op. Andersom geldt dat ook voor het ho, dat beter kan aansluiten op het toeleverend onderwijs. Een soepele overgang bevordert de kansen. Ho krijgt beter opgeleide leerlingen binnen en vo draagt direct bij aan de vervolgkansen van de leerlingen. Dit platform is een gezamenlijke kennisbank waar vo- en ho-collega's kennis kunnen delen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en materiaal.