Economie

Eco­no­mie

Het profiel Economie & Maatschappij is het meest gekozen profiel op de havo. Leerlingen met dit profiel stromen meestal door naar een van de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam of Hogeschool Inholland. En daar vallen zij relatief vaak uit. Docenten vo en ho hebben geconstateerd dat de vakinhoudelijke aansluiting tussen de vakken economie en de economische opleidingen inhoudelijk goed verloopt, mits de leerlingen in Bedrijfseconomie (BE) eindexamen hebben gedaan.

Economie
  • Economie

Pro­mo­tie­film­pje Be­drijfs­eco­no­mie

Waarom is het slim om voor het vak BE te kiezen bij je profielkeuze? Wat houdt het vak in en waarom sluit het beter aan op economische opleidingen?

  • Economie

Pro­mo­tie­film­pje Be­drijfs­eco­no­mie

Waarom is het slim om voor het vak BE te kiezen bij je profielkeuze? Wat houdt het vak in en waarom sluit het beter aan op economische opleidingen?