Samenwerkingsverband

Sa­men­wer­kings­ver­band

Het samenwerkingsverband vo-ho wil een bijdrage leveren om de gelijke kansen van jonge mensen te bevorderen en richt zich specifiek op de overgang van vo-ho in het onderwijs, omdat daar de kansarme leerlingen en studenten het meest kwetsbaar zijn. Daarbij zetten we in op het vormen van verbindingen met alle partijen in de regio Rijnmond/Drechtsteden.

Samenwerkingsverband

Onze part­ners

Op 10 november 2016 hebben de samenwerkingspartners hun commitment voor samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een convenant met daarin afspraken over deelname aan de samenwerking en implementatie van de producten en activiteiten die binnen de samenwerking ontwikkeld zijn. Alle regionale scholen, inmiddels ruim 60 vo-scholen, de Rotterdamse hbo-instellingen (Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool) en Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2019) zien het belang van samenwerking in en hebben getekend.

Onze part­ners

Op 10 november 2016 hebben de samenwerkingspartners hun commitment voor samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een convenant met daarin afspraken over deelname aan de samenwerking en implementatie van de producten en activiteiten die binnen de samenwerking ontwikkeld zijn. Alle regionale scholen, inmiddels ruim 60 vo-scholen, de Rotterdamse hbo-instellingen (Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool) en Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2019) zien het belang van samenwerking in en hebben getekend.

Onze vi­sie

“Onze school/opleiding ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en ho om leerlingen/studenten dusdanig op te leiden en te begeleiden dat ze in staat zijn succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt. We bereiden de leerlingen in het vo goed voor op de overstap naar het ho en in het ho sluiten we goed aan op het vo voor een soepele overgang. Dat doen we door structureel aandacht te besteden aan de aansluitingspijlers: loopbaanontwikkeling en - begeleiding, vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting en aan monitoring van studiesucces. Hierbij is kennisdeling en samenwerking tussen het vo en ho waardevol en noodzakelijk ter verbetering van de wederzijdse invulling van het onderwijs.”

Onze vi­sie

“Onze school/opleiding ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en ho om leerlingen/studenten dusdanig op te leiden en te begeleiden dat ze in staat zijn succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt. We bereiden de leerlingen in het vo goed voor op de overstap naar het ho en in het ho sluiten we goed aan op het vo voor een soepele overgang. Dat doen we door structureel aandacht te besteden aan de aansluitingspijlers: loopbaanontwikkeling en - begeleiding, vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting en aan monitoring van studiesucces. Hierbij is kennisdeling en samenwerking tussen het vo en ho waardevol en noodzakelijk ter verbetering van de wederzijdse invulling van het onderwijs.”

Op­breng­sten 2022-2023