Doorstroom in cijfers

Door­stroom in cij­fers

Het monitoren van de doorstroom levert belangrijke informatie op In samenwerking met het vo heeft het ho de Rotterdamse Doorstroommonitor ontwikkeld. Hiermee kunt u als schoolleider, rector of bestuurder het vervolg succes van uw oud-leerlingen in het hoger onderwijs analyseren op basis van een vergelijking met andere scholen. Conform het toezichtskader wordt dit ook gevraagd van vo-scholen.

Doorstroom in cijfers