Wiskunde

Wis­kun­de

Wiskunde is een belangrijk vak in de aansluiting van havo naar hbo. Voor een soepele overgang tussen havo en ho is kennis over elkaars onderwijsprogramma’s dan ook noodzakelijk.

Wiskunde
  • Wiskunde

Wis­kun­de in tech­ni­sche hbo-op­lei­din­gen

"Wiskunde in technische hbo-opleidingen" helpt docenten en leerlingen bij het kiezen van geschikte opleidingen door essentiële eerstejaars wiskunde, toetsvoorbeelden en studentenervaringen te delen.

  • Wiskunde

Wis­kun­de in tech­ni­sche hbo-op­lei­din­gen

"Wiskunde in technische hbo-opleidingen" helpt docenten en leerlingen bij het kiezen van geschikte opleidingen door essentiële eerstejaars wiskunde, toetsvoorbeelden en studentenervaringen te delen.

  • Wiskunde

‘Twij­fel tus­sen wis­kun­de A of B? Kies voor­al wat bij jou past’

Wat is de relatie tussen de profielkeuze op het VWO en het studiesucces in het eerste jaar op de universiteit? De Erasmus Universiteit Rotterdam en The Next School zochten het uit. ‘Kies geen profiel met wiskunde B als dat te hoog gegrepen is.’

  • Wiskunde

‘Twij­fel tus­sen wis­kun­de A of B? Kies voor­al wat bij jou past’

Wat is de relatie tussen de profielkeuze op het VWO en het studiesucces in het eerste jaar op de universiteit? De Erasmus Universiteit Rotterdam en The Next School zochten het uit. ‘Kies geen profiel met wiskunde B als dat te hoog gegrepen is.’