Nederlands / communicatie

Ne­der­lands / com­mu­ni­ca­tie

Taal en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taal is de sleutel tot succes op school en later in de loopbaan van een student. Een leerling/student die taalvaardig is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter.

Nederlands / communicatie
 • Taal
 • Nederlands

Heel Rot­ter­dam leest

Het draait om leesplezier. De initiatiefgroep van het manifest ‘Heel Rotterdam Leest’ wil het lezen bevorderen van alle Rotterdammers. Het gaat ons dan vooral om het vergroten van het leesplezier.

 • Taal
 • Nederlands

Heel Rot­ter­dam leest

Het draait om leesplezier. De initiatiefgroep van het manifest ‘Heel Rotterdam Leest’ wil het lezen bevorderen van alle Rotterdammers. Het gaat ons dan vooral om het vergroten van het leesplezier.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: aan de slag met taal­be­leid!

Deze publicatie beschrijft hoe een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo, geformuleerd wordt. Het onderbouwt dat een gedegen taalbeleid vervlochten is in de vakinhoud en het curriculum en ondersteund wordt door passende docentenvaardigheden en professionalisering. Met de checklists is het voor elke schoolleider, beleidsmaker of -adviseur, taal(beleids)coördinator of docent die lesgeeft in het vo of hbo mogelijk om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het taalbeleid.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: aan de slag met taal­be­leid!

Deze publicatie beschrijft hoe een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo, geformuleerd wordt. Het onderbouwt dat een gedegen taalbeleid vervlochten is in de vakinhoud en het curriculum en ondersteund wordt door passende docentenvaardigheden en professionalisering. Met de checklists is het voor elke schoolleider, beleidsmaker of -adviseur, taal(beleids)coördinator of docent die lesgeeft in het vo of hbo mogelijk om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het taalbeleid.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: dat is an­de­re taal!

Met de publicatie ‘Vo-ho: dat is andere taal!’ willen de auteurs een start maken om de aansluiting havo-hbo Nederlands te verbeteren. Met meer inzicht in elkaars onderwijs kunnen docenten vo en hbo toewerken naar een doorlopende leerlijn. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en hbo, kunnen nu de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan met een of meerdere aanbevelingen uit dit boek om hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan te laten sluiten.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: dat is an­de­re taal!

Met de publicatie ‘Vo-ho: dat is andere taal!’ willen de auteurs een start maken om de aansluiting havo-hbo Nederlands te verbeteren. Met meer inzicht in elkaars onderwijs kunnen docenten vo en hbo toewerken naar een doorlopende leerlijn. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en hbo, kunnen nu de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan met een of meerdere aanbevelingen uit dit boek om hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan te laten sluiten.

 • Taal
 • Nederlands

Mbo-hbo: dat is an­de­re taal!

Met de publicatie 'Mbo-hbo: dat is andere taal!' willen de auteurs een start maken om de aansluiting mbo-hbo Nederlands te verbeteren. Het boek over de afstemming van vo (vooral havo) op het hbo in Rotterdam heeft effect gehad: het heeft vo-docenten en hbo-docenten in en ver buiten Rotterdam meer inzicht gegeven in elkaars onderwijs en de weg gewezen naar een doorlopende leerlijn Nederlands. Dit boek moet hetzelfde doen voor het traject van middelbaar beroepsonderwijs naar hbo.

 • Taal
 • Nederlands

Mbo-hbo: dat is an­de­re taal!

Met de publicatie 'Mbo-hbo: dat is andere taal!' willen de auteurs een start maken om de aansluiting mbo-hbo Nederlands te verbeteren. Het boek over de afstemming van vo (vooral havo) op het hbo in Rotterdam heeft effect gehad: het heeft vo-docenten en hbo-docenten in en ver buiten Rotterdam meer inzicht gegeven in elkaars onderwijs en de weg gewezen naar een doorlopende leerlijn Nederlands. Dit boek moet hetzelfde doen voor het traject van middelbaar beroepsonderwijs naar hbo.

Taalontwikkelend lesgeven

Wat is taalontwikkelend lesgeven en hoe pas je het toe? Hieronder tref je een publicatie 'Aan de slag met taalbeleid' en een 4-tal korte filmpjes die goed demonstreren hoe je TOL in de praktijk toepast.