Nederlands / communicatie

Ne­der­lands / com­mu­ni­ca­tie

Taal en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taal is de sleutel tot succes op school en later in de loopbaan van een student. Een leerling/student die taalvaardig is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter.

Nederlands / communicatie
 • Taal
 • Nederlands

Het boek: ‘vo-hbo: dat is an­de­re taal!

De themagroep Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie heeft het boek: ‘Vo-ho: dat is andere taal!’ geschreven. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en ho van de regio Rijnmond/Drechtsteden, kunnen met de informatie uit dit boek hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan laten sluiten.

 • Taal
 • Nederlands

Het boek: ‘vo-hbo: dat is an­de­re taal!

De themagroep Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie heeft het boek: ‘Vo-ho: dat is andere taal!’ geschreven. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en ho van de regio Rijnmond/Drechtsteden, kunnen met de informatie uit dit boek hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan laten sluiten.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: aan de slag met taal­be­leid!

Deze publicatie beschrijft hoe een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo, geformuleerd wordt. Het onderbouwt dat een gedegen taalbeleid vervlochten is in de vakinhoud en het curriculum en ondersteund wordt door passende docentenvaardigheden en professionalisering. Met de checklists is het voor elke schoolleider, beleidsmaker of -adviseur, taal(beleids)coördinator of docent die lesgeeft in het vo of hbo mogelijk om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het taalbeleid.

 • Taal
 • Nederlands

Vo-hbo: aan de slag met taal­be­leid!

Deze publicatie beschrijft hoe een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo, geformuleerd wordt. Het onderbouwt dat een gedegen taalbeleid vervlochten is in de vakinhoud en het curriculum en ondersteund wordt door passende docentenvaardigheden en professionalisering. Met de checklists is het voor elke schoolleider, beleidsmaker of -adviseur, taal(beleids)coördinator of docent die lesgeeft in het vo of hbo mogelijk om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het taalbeleid.

 • Taal
 • Nederlands

Taal­ont­wik­ke­lend les­ge­ven - Zin in TOL (in­tro­duc­tie)

Deze publicatie sluit aan bij Aan de slag met Taalbeleid en vormt de opmaat voor iedereen die aan inclusief en taalontwikkelend lesgeven vorm en inhoud wil geven in het vo, mbo en hbo. Specifiek is deze introductie bedoeld voor taalcoördinatoren, sectievoorzitters en onderwijsmanagers om het belang van inclusief en taalontwikkelend lesgeven uit te dragen en draagvlak te creëren. Ook is deze introductie voor docenten om zich te informeren over de achtergrond en onderbouwing van deze didactiek. Kennis over de achtergronden zorgt ervoor dat de aanpak meer effect heeft.

 • Taal
 • Nederlands

Film: Taal­ont­wik­ke­lend les­ge­ven: wat en hoe?

Wat is taalontwikkelend lesgeven en hoe pas je het toe?

 • Taal
 • Nederlands

Taal­ont­wik­ke­lend les­ge­ven - Zin in TOL (in­tro­duc­tie)

Deze publicatie sluit aan bij Aan de slag met Taalbeleid en vormt de opmaat voor iedereen die aan inclusief en taalontwikkelend lesgeven vorm en inhoud wil geven in het vo, mbo en hbo. Specifiek is deze introductie bedoeld voor taalcoördinatoren, sectievoorzitters en onderwijsmanagers om het belang van inclusief en taalontwikkelend lesgeven uit te dragen en draagvlak te creëren. Ook is deze introductie voor docenten om zich te informeren over de achtergrond en onderbouwing van deze didactiek. Kennis over de achtergronden zorgt ervoor dat de aanpak meer effect heeft.

 • Taal
 • Nederlands

Film: Taal­ont­wik­ke­lend les­ge­ven: wat en hoe?

Wat is taalontwikkelend lesgeven en hoe pas je het toe?