• PWS

PWS begeleiding vanuit universiteiten

30 oktober 2023

Sinds 2021 werken de dertien Nederlandse universiteiten en de betrokken vo-ho-netwerken aan een platform waar vo-leerlingen en hun docenten terecht kunnen voor vragen over het profielwerkstuk. De website dient als handreiking en ter ondersteuning van de bestaande profielwerkstuk-begeleiding in het voortgezet onderwijs. Het platform bevat gratis modules, video’s, inspiratie en handvatten voor alle fases van het PWS. Het doel is het realiseren van een website dat namens hoger onderwijs het profielwerkstuk-platform wordt voor leerlingen en docenten.

Zie www.profielwerkstuk.nl