• Economie

Economie

30 oktober 2023

De vakinhoudelijke aansluiting is goed mits de student op de havo examen heeft gedaan in het vak Bedrijfseconomie (BE). 

Zie het artikel  ‘Succesvol in een economische opleiding na je vooropleiding? Kies bedrijfseconomie!’.

De Rotterdamse Business case

De Rotterdamse Business case (RBC) is een van de producten die de afgelopen jaren ontwikkeld is. Het doel van de RBC is sectorbrede voorlichting. De studiekiezer krijgt door de casus inzicht in de verschillende mogelijkheden binnen het economisch domein. Helaas is er de laatste jaren vanuit vo-scholen weinig tot geen belangstelling voor de case. Het examenprogramma van BE is zo overvol dat er geen tijd is voor extra activiteiten. We kiezen ervoor om te stoppen met het actief aanbieden van de RBC en de bijbehorende consultancymiddag op de hogescholen. De handleidingen van de RBC blijven wel (gratis) beschikbaar via de website.

Hbo-onderzoek vakinhoudelijke aansluiting economie

Om docenten van economische hbo-opleidingen inzicht te geven in het startniveau van de instromende student heeft de werkgroep in 2019 samen met het onderzoeksbureau ‘The Next School’ het onderzoeksaanbod ‘vakinhoudelijke aansluiting economie’ opgezet. Opleidingen kunnen laten analyseren hoe de modules van hun curriculum aansluiten bij de inhoud van het examenprogramma Economie en Bedrijfseconomie op de havo. Hierdoor kunnen docenten beter aansluiten bij het startniveau van de instromende student. Een deel van de opleidingen heeft deze analyse laten uitvoeren. In onderstaande afbeelding is het resultaat van de vijf opleidingen ten opzichte van elkaar weergegeven.

Interesse in het onderzoek? Voor meer informatie neem contact op via samenwerkingvo-ho@hr.nl.