• WERKplaats

Voorgekookt experiment LOB

30 oktober 2023

Voorgekookt experiment Loopbaanontwikkeling en -begeleiding WERKplaats Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho continueert het school-/studiejaar de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 

Thema: Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)  

Elke leerling in onze regio moet de kans krijgen om een zo goed mogelijke profielkeuze én studiekeuze te maken. Zij verdienen een extra steuntje in de rug, aangezien studenten in Rotterdam vaker uitvallen in het eerste jaar van het hoger onderwijs. De meest voorkomende reden voor uitval is een verkeerde studiekeuze.  Binnen het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ heeft de werkgroep LOB verschillende producten ontwikkeld, zoals het LOB-cv, een leerdoelenlijn LOB, opdrachten en lesbrieven.  

Binnen de WERKplaats vo-ho bieden we het volgende voorgekookte experiment LOB aan: 

Experiment: Implementeren leerdoelenlijn 

De leerdoelenlijn LOB (zie leerdoelenlijn-lob (aansluiting-voho010.nl)) is een instrument om het eigen LOB-programma te ordenen en een instrument om good practices/ LOB-opdrachten te delen in de regio. De leerdoelenlijn kan worden ingezet op operationeel, tatisch en strategisch niveau.   

In dit experiment focussen we ons op het operationele niveau: hoe kan de leerdoelenlijn in de klas ingezet worden om leerlingen te helpen bij hun profiel- en studiekeuze? 

Vo-scholen bieden in hun LOB-programma opdrachten en activiteiten om leerlingen te helpen bij het maken van een zo goed mogelijke profielkeuze en studiekeuze. Navraag bij diverse scholen leerde ons dat hier een enorme diversiteit in aanbod en kwaliteit is, variërend van een zeer marginaal aanbod tot een zeer uitgebreid aanbod. Sommige scholen hebben zelfs een deel van de activiteiten voor de studiekeuze vastgelegd in het PTA. 

In dit experiment ga je aan de hand van de leerdoelenlijn op zoek naar bijpassende activiteiten en opdrachten, gegroepeerd per leerdoel en schooljaar (havo1/2, 3, 4 en 5). Je begint met het verzamelen van activiteiten/opdrachten bij de vo-scholen. Vervolgens ga je daar de best practices uit filteren. Tot slot verwerk je alles in een digitaal ‘spoorboekje’, met een duidelijke instructie voor zowel docent als leerling. 

Wat levert dit op? 

Digitaal spoorboekje voor havo 1/2, 3, 4 en 5 met activiteiten/opdrachten per leerdoel 

Instructie voor decanen hoe zij materiaal dat zij reeds gebruiken kunnen toevoegen aan dit spoorboekje 

Instructie voor mentoren hoe deze te gebruiken 

Instructie voor leerlingen hoe deze te gebruiken 

Een duidelijke rol van de decaan, de mentor, de vakdocenten en de schoolleiding in dit proces. 

Het is belangrijk dat de decaan betrokken is bij dit experiment, aangezien deze degene is die meestal de leerlijn uitzet binnen de school. 

Download de informatie HIER.

Naast deze voorgekookte experimenten bieden wij ook voorgekookte experimenten PWS-doorlopende lijn (onderzoeks)vaardighedenHo-vaardigheden, taalvaardigheid en vrije experimenten aan!

Aanmelding experiment WERKplaats Aansluiting vo-ho 
Wil je meedoen in de WERKplaats Aansluiting vo-ho? Via de link hierboven vind je de voorwaarden voor deelname en het aanvraagformulier. Mail je ingevulde formulier en de begroting vóór 2 juni (ronde 2) naar Carla Spek: c.a.spek@hr.nl en Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nlOf neem eerst contact op om te overleggen of advies te vragen over je experiment.