• WERKplaats

Lees meer over de WERKplaats aansluiting vo-ho

30 oktober 2023

Wat is de WERKplaats aansluiting vo-ho?

Vanuit het samenwerkingsverband vo-ho maken de Rotterdamse Ho-instellingen (Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool) en de vo-koepels (BOOR, CVO, LMC) het mogelijk dat scholen en opleidingen gefaciliteerd aan de slag kunnen gaan.

De WERKplaats biedt scholen en opleidingen in de regio Rijnmond de kans te experimenteren en in gezamenlijkheid te werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Experimenten zijn gericht op het onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo.

Vrije en voorgekookte experimenten

Jaarlijks zijn er twee rondes waarin je een aanvraag kunt doen om mee te doen: begin september en begin januari. Een experiment binnen de WERKplaats Aansluiting vo-ho is gericht op docenten, leerlingen/studenten of het PTA/curriculum. Je aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers uit het vo en ho.

Heb je een goed idee dat je al jaren wil uitproberen? Met een experiment krijg je tijd en een financiële bijdrage om dit te doen!

Je kunt:

  1. Zelf een relevant experiment uitdenken - ‘het vrije experiment
  2. Meedoen aan een van de thema's die wij hebben geformuleerd, het zogenaamde voorgekookte experimenten: Loopbaanontwikkeling en -begeleiding, Taalvaardigheid, Ho-vaardigheden en PWS-doorlopende lijn (onderzoeks)vaardigheden

Ook meedoen?

Heb je een experiment in gedachte waarmee je mee wil doen in de WERKplaats Aansluiting vo-ho? Neem contact op om te overleggen met Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nl en Carla Spek: c.a.spek@hr.nl