• Taal
  • Nederlands

Introductie op inclusief en taalontwikkelend lesgeven.pdf


Deze publicatie sluit aan bij Aan de slag met Taalbeleid en vormt de opmaat voor iedereen die aan inclusief en taalontwikkelend lesgeven vorm en inhoud wil geven in het vo, mbo en hbo. Specifiek is deze introductie bedoeld voor taalcoördinatoren, sectievoorzitters en onderwijsmanagers om het belang van inclusief en taalontwikkelend lesgeven uit te dragen en draagvlak te creëren.