• PWS

PWS interactieve leerlingenhandleiding


ProfielWerkStuk - interactieve leerlingenhandleiding

Het Farelcollege ontwikkelde een interactieve PWS leerlingenhandleiding via een PowerPointpresentatie. Deze helpt leerlingen op een gestructureerde manier de verschillende fases van het PWS te doorlopen. Hierbij ligt allereerst de nadruk op de voorbereidingsfase, waarvoor twee maanden wordt genomen. In het voorlaatste jaar krijgen leerlingen van havo en vwo 12 opdrachten voorgeschoteld. Daarin bepalen ze niet alleen hun vraagstelling, maar ook de aanpak via kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Ook maken ze de bijbehorende planning.  De 12 opdrachten zijn beschikbaar via de zipfile PWS documenten behorende bij interactieve leerlingenhandleiding.