• Nederlands
  • Taal

TOL formuleren experiment taalonwikkelend lesgeven - formuleren training


Het Einstein Lyceum heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een impuls gegeven aan het taalonderwijs. Vanuit het experiment binnen de WERKplaats is een nieuwe TOL-training ontwikkeld over formuleren en toetsvragen.

Uit eigen onderzoek onder leerlingen en docenten blijkt dat leerlingen van het Einstein Lyceum niet altijd begrijpen wat de docent bedoelt met de uitleg. Dat woordenschatontwikkeling, tekstbegrip en het formuleren van goede zinnen aandacht verdient. Na een teamtraining taalontwikkelend lesgeven gaan leerlingen en docenten aan de slag met schrijfkaders bij toetsen.