• Ho-Vaardigheden

Het vaardighedenraamwerk inclusief rubrics


De werkgroep Ho-vaardigheden van het Rotterdamse Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ heeft een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en in kaart gebracht welke vaardigheden zorgen voor een succesvolle overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Tijdens het proces is er samengewerkt met professoren en onderwijsprofessionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam, decanen en docenten van verschillende vo-scholen in de regio Rotterdam en Tilburg University om te zorgen voor een breed gedragen document. Op basis van alle verzamelde data en expertise is het vaardighedenraamwerk ontwikkeld.

Klik hier voor het vaardighedenraamwerk in een overzicht