• LOB

Roadmap interventies voor een goede start in het hoger onderwijs


Studentsucces tijdens landing in het hoger onderwijs

De overstap naar het hoger onderwijs (ho) is een cruciaal moment in de loopbaan van een student. Welke factoren spelen een rol bij een succesvolle landing? Deze roadmap biedt een overzicht van bestaande initiatieven in de fasen van landing: oriëntatie, keuze, introductie en eerste 100 dagen. De factoren zijn gebaseerd op een literatuurscan waarbij is gekeken naar de uitkomst studentsucces. Dit instrument kan gebruikt worden om leerlingen en/of studenten te begeleiden in de studieloopbaan.