• Ho-Vaardigheden

Mei. Vo en ho aan het woord over de Ace Yourself App: 'Handige kapstok voor docenten om vaardigheden te trainen'

30 mei 2024

Hoe kan de Ace Yourself app leerlingen en studenten trainen in vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken door bestaande onderwijsactiviteiten te benutten? Wiskundedocent David Lans van het Emmauscollege Rotterdam heeft de app getest en wil deze graag blijven gebruiken. Monique Herwegen, onderwijskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleidt onderwijsinstellingen in het gebruik van de app.

Wat is het doel van de Ace Yourself app?
Monique Herwegen: “Via de app leren leerlingen in de bovenbouw en studenten hoe ze zich een vaardigheid zelfstandig eigen kunnen maken, net als Duolingo. Vaardigheden als samenwerken, reflecteren of plannen komen nu vaak impliciet aan bod in het onderwijs. Vakdocenten weten niet altijd hoe je leerlingen succesvol vaardigheden laat trainen. Met de app willen we deze vaardigheden expliciet maken, zodat leerlingen deze vaardigheden gaan herkennen en toepassen. Daarnaast ondersteunt de app docenten in het geven van vaardighedenonderwijs.” 

Het Emmauscollege is een van de zes aangesloten scholen, die experimenten heeft uitgevoerd met de app. Wat hebben jullie gedaan?
David Lans: “Als mentor van 6 vwo heb ik het onderdeel ‘plannen en voorspellen’ gekozen om leerlingen voor te bereiden op de examens. Hoe kun je zo’n enorme klus structureren? De app hielp leerlingen om eerst alle activiteiten te inventariseren wat ze nodig dachten te hebben per vak.

Een andere collega heeft de app in de derde klas gebruikt bij de reflectie op de profielkeuzes. Een derde collega heeft beide onderwerpen uitgetest in 3 en 5 havo, zodat we alles in twee groepen hebben uitgeprobeerd."

Hoe pakten deze experimenten uit?
David: “De leerlingen vonden het heel fijn om alles op een rijtje te krijgen. Normaal werk ik met een klein groepje leerlingen dat aanklopt voor hulp. Nu werkte ik ook met leerlingen die onder de radar blijven en eigenlijk dezelfde behoefte hebben om te leren plannen. 

Organiseren en plannen kunnen veel leerlingen overigens wel, het knelpunt zit eerder in de uitvoering. Motivatie vinden is een groter vraagstuk dan alleen maar plannen, want we werken met pubers. Je kunt wel denken dat je met deze tool een andere soort scholier creëert, maar het wonder moet nog steeds plaatsvinden in het puberbrein.

De app is bedoeld voor de bovenbouw; het taalgebruik bij de instructie is net te hoog gegrepen voor de onderbouw. We merken ook dat reflecteren op de profielkeuze een hele grote stap is. Leerlingen hebben eerst kleinere oefeningen in reflectie nodig voordat leerlingen naar zoiets groots gaan kijken. Veel collega’s zien daarom graag meer oefenmateriaal in de app om deze kleinere stappen te oefenen.”

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de app?
David: “We hebben op onze school al diverse malen geprobeerd om tot een doorlopende leerlijn te komen voor vaardigheden, want je moet vaardigheden regelmatig oefenen en herhalen. Maar bij ons ontbreekt een vorm van regie, dus alle eerdere initiatieven zijn gesneuveld. Deze app doet nu dienst als een handige kapstok.”

De telefoon is inmiddels niet meer welkom in het schoollokaal. Wat betekent dat voor het gebruik van deze app?
David: “De oefeningen in de app combineer je altijd met een methode die je als docent al gebruikt. Dus de echte opdrachten zijn de opdrachten die je als docenten zelf verstrekt. Toch mogen leerlingen bij ons hun telefoon pakken om met de app te werken. Ik vind het persoonlijk geen nadeel. Maar veel collega’s wel, want ondertussen is de telefoon toch weer in het lokaal. Het blijft een voortdurend discussiepunt op scholen.”

Monique: “We zijn ons bewust van het telefoonverbod en hebben daarom ook een desktopversie van de app gemaakt. Die is wel toegestaan in de school, zodat de app ook gebruikt kan worden via een laptop of tablet. We gaan onderzoeken of dit aanbod het beste uitpakt via een digitale tool of dat het toch beter via andere materialen kan.”

Welke ondersteuning krijgen de deelnemende scholen bij de app?
Monique: “We hebben een toolkit gebouwd die het voor scholen makkelijker maakt om de app te gebruiken binnen hun school. In deze kit zit bijvoorbeeld een powerpointpresentatie, waarmee de kartrekkers voor het vaardighedenonderwijs hun collega’s kunnen meenemen in de ‘wat’ en ‘waarom’ van de Ace Yourself app. Na de zomer wordt de app breed gepresenteerd en kunnen scholen zelfstandig aan de slag met de app. We hopen in het vervolg ook nieuwe thema’s te ontwikkelen.

Een digitaal middel heeft als voordeel dat de leerling zijn voortgang kan bijhouden. We horen dat docenten graag meer inzicht willen hoe leerlingen zich ontwikkelen. Dat is wellicht ook een volgende stap.”

Wat vinden de leerlingen ervan?
David: “De app is een vrij speelse manier om de juiste hulp te krijgen. Vooral stappenplannetjes vinden leerlingen heel fijn. Het leuke was dat na het experiment in mijn eigen klas ook leerlingen uit andere klassen bij mij kwamen vragen om de materialen en de app te gebruiken. Ze vonden het heel interessant en maakten er meteen gebruik van.” 

Wat levert de app op aan docenten?
David: “Deze app biedt meer structuur aan leerlingen die dat nodig hebben, maar het geeft ook veel houvast en structuur aan docenten. Deze app gaat uit van kansengelijkheid en biedt iedere leerling dezelfde uitleg.

Deze app is bovendien wetenschappelijk onderbouwd en wordt tegen lage kosten aangeboden. Vanuit de appontwikkelaars is veel ondersteuning om het onderwijs in vaardigheden te verbeteren. Vanuit ons team is er best veel enthousiasme. Ik hoop daarom dat onze school de app blijft gebruiken.”

Meer informatie over de Ace Yourself app zie: https://www.erasmusx.io/project/ace-yourself-app

Zelf proberen? Ga naar Ace Yourself App: https://aceyourself.app (inloggen niet nodig)