• Ho-Vaardigheden

Quickscan Vaardigheden

30 augustus 2023

Rowan Beijk-Huijgen

Ho-vaardigheden

Om het vaardighedenraamwerk te vertalen naar een doorlopende leerlijn die is geborgd in het curriculum, is een tool nodig om te kunnen meten of en hoe er al aan bepaalde vaardigheden wordt gewerkt.

Binnen de WERKplaats aansluiting vo-ho wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Quickscan. De QuickScan meet of en hoe er al aan bepaalde vaardigheden wordt gewerkt door de volgende zaken in kaart te brengen.

  • Binnen welke vakken op welke wijze aan welke vaardigheden wordt gewerkt.
  • Of het bestaande vaardighedenonderwijs reeds aan elkaar verbonden is.
  • Welke vaardigheden nog onvoldoende geborgd zijn in het curriculum.
  • Advies om leerlijnen te ontwikkelen op basis van de uitkomsten van de QuickScan.
  • Concrete actiestappen en adviezen om de lacunes weg te werken.

De Quickscan Vaardigheden komt binnenkort beschikbaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rowan Beijk-Huijgen via rowan.huijen@eur.nl