• Ho-Vaardigheden

HO-Vaardigheden

30 oktober 2023

Van belang is dat het voortgezet onderwijs meer aandacht besteedt aan hoger onderwijsvaardigheden (ho-vaardigheden). De werkgroep Ho-vaardigheden van het Rotterdamse Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan betere aansluiting’ heeft uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en in kaart gebracht welke vaardigheden zorgen voor een succesvolle overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Het raamwerk Vaardigheden vo-ho bevat persoonlijke, sociale en studievaardigheden voor leerlingen van havo en vwo.

Er is samengewerkt met professoren en onderwijsprofessionals van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam, decanen en docenten van verschillende vo-scholen in de regio Rotterdam en Tilburg University om te zorgen voor een breed gedragen document. Op basis van alle verzamelde data en expertise van professionals is het vaardighedenraamwerk ontwikkeld. 

In het vaardighedenraamwerk overzicht staan alle belangrijke vaardigheden in een handzaam overzicht. 

Het vaardighedenraamwerk VO-HO bestaat uit drie hoofdcategorieën: persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden en studievaardigheden. Per categorie zijn vaardigheden en deelvaardigheden beschreven. Het vaardighedenraamwerk is uitgewerkt in rubrics en vormen een leerlijn voor leerlingen van de havo en het vwo. Er is een onderverdeling gemaakt tussen einddoelen voor de onderbouw en de bovenbouw voor havo en vwo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rowan Beijk-Huijgen via rowan.huijgen@eur.nl of Adrie Oosterom via adrie.oosterom@inholland.nl