Ho-vaardigheden

Ho-vaar­dig­he­den

Uit onderzoek is gebleken dat inzetten op ho-vaardigheden cruciaal is voor studiesucces. Naast specifieke vaardigheden gekoppeld aan een opleiding, wordt van leerlingen en studenten verwacht dat zij ook andere complexe vaardigheden (bijv. 21e-eeuwse vaardigheden, life skills) verwerven om daarmee hun professionele identiteit te ontwikkelen als voorbereiding op hun toekomst. Om de aansluiting tussen vo en ho te bevorderen, is het noodzakelijk dat leerlingen al vroeg starten met de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Ho-vaardigheden
  • Ho-Vaardigheden

Het vaar­dig­he­den­raam­werk en ru­brics in over­zicht

De werkgroep Ho-vaardigheden van het Rotterdamse Samenwerkingsverband heeft via een grondig onderzoek vastgesteld welke vaardigheden een succesvolle overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs bevorderen. Bekijk het raamwerk met de bijbehorende rubrics.

  • Ho-Vaardigheden

Het vaar­dig­he­den­raam­werk en ru­brics in over­zicht

De werkgroep Ho-vaardigheden van het Rotterdamse Samenwerkingsverband heeft via een grondig onderzoek vastgesteld welke vaardigheden een succesvolle overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs bevorderen. Bekijk het raamwerk met de bijbehorende rubrics.