• WERKplaats

Een experiment binnen de WERKplaats Aansluiting vo-ho aanvragen

5 april 2024

Ben je op zoek naar een manier om je onderwijs beter te laten aansluiten: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo? In de WERKplaats Aansluiting vo-ho van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ kunnen collega’s gefaciliteerd werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de school/opleiding krijgen. De Rotterdamse ho-instellingen (Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool) en de vo-koepels BOOR, CVO en SARO maken vanaf 2022 met financiële middelen mogelijk dat scholen en opleidingen in de regio Rijnmond samen aan de slag kunnen gaan. Tot 28 mei heb je de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor een experiment (start september 2024).

Wat is een experiment?

In school-/studiejaar 2024-2025 zijn er twee rondes waaraan je mee kan doen: begin september 2024 en begin januari 2025. Als je een experiment doet krijg je tijd en ondersteuning om je onderwijs te verbeteren door een interventie te ontwerpen die je direct kan toepassen. Daarnaast maak je deel uit van een netwerk van vo- en ho-collega’s. Een experiment binnen de WERKplaats Aansluiting vo-ho is gericht op docenten, leerlingen/studenten of het PTA/curriculum. Heb je een goed idee dat je al jaren wil uitproberen? Met een experiment krijg je tijd om dit te doen! 

Er zijn twee mogelijkheden

 1.  Kies een ‘voorgekookt experiment’: doe mee aan een van de thema’s die wij hebben geformuleerd.
  Daarbij heb je de keuze uit:
  A.  Het voorgekookte experiment Loopbaanontwikkeling en -begeleiding-Studieloopbaancoaching: Implementeren leerdoelenlijn.
  B. 3 voorgekookte experimenten Taalvaardigheid: a. Taalbeleid, b. Taalontwikkelend Lesgeven (TOL) of c. Bevordering leesplezier.
  C. 2 voorgekookte experimenten Vaardigheden: a. Koppeling vaardighedenraamwerk aan curriculum, b. Kennisdeling vo-ho.
  D. 3 voorgekookte experimenten PWS-doorlopende lijn onderzoeksvaardigheden: a. Herziening eigen profielwerkstuk-doorlopende lijn onderzoeksvaardigheden, b. Rubrics vaardighedenlijn voor profielwerkstuk/propedeuse, c. Digitaal platform.

   

 2. Bedenk je eigen experiment: je kunt ook zelf een relevant experiment uitdenken, het ‘vrije experiment’.

Tijdslijn

28 mei → Deadline voor aanvraag door scholen en opleidingen. 
29 mei t/m 7 juni → Beoordeling van aanvragen voor de WERKplaats Aansluiting vo-ho door de jury 
11 juni → Terugkoppeling aanvragers of hun verzoek gehonoreerd is door de jury. 
21 juni → Deadline voor herziene versie van experimenten door aanvragers. 
24 t/m 28 juni → Beoordeling van herziene aanvragen voor de WERKplaats Aansluiting vo-ho door de jury. 
1 t/m 5 juli → Terugkoppeling 
1 september → Start experiment, eerste procesafspraak voor proces-, inhoudelijke begeleiders en betrokkenen van scholen/opleidingen.

(Aan)vragen

Wil je meedoen in de WERKplaats Aansluiting vo-ho? Via de links hierboven vind je de voorwaarden voor deelname en de aanvraagformulieren. Mail je ingevulde formulier en de begroting vóór 28 mei naar Carla Spek: c.a.spek@hr.nl en Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nl

Nog niet zeker van je zaak? Neem dan contact op om te overleggen of advies te vragen over je experiment via bovenstaande contactgegevens.

Meer weten?

Bekijk onze pagina over de WERKplaats en de opbrengsten

Ge­re­la­teer­de ar­ti­ke­len