• Ho-Vaardigheden

Quickscan Vaardigheden sneak preview

24 maart 2024

Experiment

Op basis van het vaardighedenraamwerk is samen met Penta Scala Rietvelden en Scholengemeenschap Hugo de Groot de Quickscan Vaardigheden ontwikkeld. Met deze tool kan een school of opleiding meten of en hoe er al aan bepaalde vaardigheden wordt gewerkt. 

Opbrengsten

Het instrument meet of en hoe er al aan bepaalde vaardigheden wordt gewerkt door de volgende zaken in kaart te brengen.

  • Binnen welke vakken op welke wijze aan welke vaardigheden wordt gewerkt.
  • Of het bestaande vaardighedenonderwijs reeds aan elkaar verbonden is.
  • Welke vaardigheden nog onvoldoende geborgd zijn in het curriculum.
  • Advies om leerlijnen te ontwikkelen op basis van de uitkomsten van de QuickScan.
  • Concrete actiestappen en adviezen om de lacunes weg te werken.

De Quickscan bevat vragenlijsten voor leerlingen, docenten en beleidsmakers.

Demoversie

De Quickscan Vaardigheden komt binnenkort beschikbaar. Neem alvast een kijkje in de demoversie van de vragenlijst voor:

Leerlingen/studenten

Docenten

Interesse? Neem contact op via emailadres: samenwerkingvo-ho@hr.nl