• PWS

Interactieve leerlingenhandleiding PWS

21 maart 2024

Het experiment

Het Farelcollege ontwikkelde vanuit projecthandleiding en het werkboek profielwerkstuk (PWS) voor leerlingen een interactieve handleiding via een PowerPointpresentatie. De uitkomsten van de leerlingenenquête PWS hebben hiertoe een aanzet gegeven. Op een gestructureerde manier helpt de handleiding leerlingen de verschillende fasen van het PWS te doorlopen in een vorm die bij de doelgroep past. Zij en de docenten zijn blij met het eindresultaat.

Farelcollege: “We willen dat het profielwerkstuk behapbaar wordt.”

Opbrengsten

Naast de interactieve handleiding zijn alle aanvullende producten als rubrics, opdrachten en formulieren beschikbaar via een zipfile. Ook de leerlingenenquête wordt gedeeld.