• Taal
  • Nederlands

Taalontwikkelend lesgeven: formuleren kun je leren!

22 maart 2024

Experiment

Uit eigen onderzoek onder leerlingen en docenten kwam naar voren dat leerlingen van het Einstein Lyceum niet altijd begrijpen wat de docent bedoelt als deze iets uitlegt. Aandacht voor woordenschatontwikkeling, tekstbegrip en het formuleren van goede zinnen was het antwoord hierop van de school. In samenwerking met de taalonderwijsadviseurs van Hogeschool Rotterdam werd een teamtraining taalontwikkelend lesgeven georganiseerd voor alle docenten. Nadruk bij de training lag op formuleren, waarna leerlingen en docenten aan de slag gingen met schrijfkaders bij toetsen.

Opbrengsten

Dit experiment heeft geleid tot een nieuwe TOL-training over formuleren en toetsvragen. Ook beschikbaar zijn de rapportage van het gebruik van schrijfkaders en een breed pakket aan taalontwikkelende werkvormen voor lezen, schrijven, spreken, luisteren en woordenschatverwerving.